בית | שאלות ותשובות

איך לעדכן - למחוק את המודעה?

ניתן לעדכן - למחוק את המודעה שלך באופן עצמאי, באתר, ע"י כניסה לאזור האישי, תחת המודעות שלך יופיעו ההודעות אותן פרסמת, במידה וטעית במילוי הפרטים תוכל לשנות אותם ע"י כניסה לעדכן. בעדכון המודעה ניתן גם למחוק את מודעתך (בעקבות מפרסם השוכר את שטח הפרסום שפרסמת או מכל סיבה אחרת).