בית | שאלות ותשובות

למי אתר פרסום מתאים?

אתר פרסום אדספייס מתאים לכל אדם שברשותו שטחי פרסום שעליהם ברצונו לפרסם, ומצד שני לכל אחד שמחפש פרסום באמצעי הפרסום והשיווק השונים. האתר נכתב כולו בשפה פשוטה כך שלא צריך להיות משרד פרסום או אפילו בנושא הפרסום בכדי להבינו, המילוי בקטגוריות הינו גמיש וזאת בכדי שהמשתמש יוכל לשנות את המלל כרצונו.